היכן מצאנו שיש חלון שפונה לראשות רבים ואסור להניח עליו את החנוכיה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ו' (חלק 2)

הלכות חנוכה – היכן מדליקים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר