מתי קורה שאדם צריך להדליק את הרות החנוכה בחדר שינה בלבד? | שו"ע סימן תרע"א סעיף 1' (חלק 1)

הלכות חנוכה – היכן מדליקים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר