איפה מצאנו שיש דעה שאפשר להדליק על גשר נרות חנוכה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ה' (חלק 4)

הלכות חנוכה – היכן מדליקים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר