איפה מצאנו שיש חיוב באדם חשוב לגבי הלכות נרות חנוכה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ה' (חלק 3)

הלכות חנוכה – היכן מדליקים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר