איפה מצאנו שאם עוברים 2 אנשים במקום זה נקרא רשות הרבים? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ה' (חלק 2)

הלכות חנוכה – היכן מדליקים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר