איפה מצאנו שעדיף להדליק בנרות שעווה על שמן זית זך? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ה' (חלק 1)

הלכות חנוכה – היכן מדליקים נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר