איך יכול להיות ששנים עשו פעולה לנרות, ואחד מהם צריך להדליק שוב עם ברכה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ד'

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר