ראש הישיבה סוחב בעצמו את הברזלים, בואו כולנו נעזור לו!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד