חג ההסברה

אם אתם מתפלאים על הכותרת, ולא מבינים מה קשור חג השבועות לחג ההסברה אז הנה לכם ההסבר.

 

 

רוצים הסברה אמיתית?- בבקשה.

 

ובכן, בימים אלו אנו עומדים לפני חג מתן תורה. החג הזה טומן בחובו את כל ההסברה החרדית. כך שלצורך הענין אפשר גם לכנות אותו בשם "חג ההסברה". החג הזה בא לבטא את שמחת עם ישראל על כך, שלפני 3321 שנה קיבלנו את התורה ומאז אנחנו מחוייבים לכל צוויה.

 

תאמרו, שלשת אלפים שנה זה הרבה זמן. נכון, זה הרבה זמן. אבל אל תשכחו כי הנימוק העיקרי ששכנע את אומות העולם לפני 62 שנה להכיר בזכותו של העם היהודי על ארץ ישראל, הוא העובדה שכך כתוב בתורה שניתנה לנו לפני 3321 שנה.

 

באותה תורה, המעידה על זכותנו על הארץ הזאת, כתוב, שמוטלת חובה על כל יהודי ויהודי- כלומר, על חרדים וחילוניים כאחד- להגות בתורה יומם ולילה. וזו לא סתם איזושהי עצה טובה. מצד אחד מתלווה לה ההבטחה, שאם נהיה עמלים בתורה ונקיים את כל מצוותיה, אזי לכולם תהיה פרנסה בלי כל מחסור, וחרב לא תעבור בארץ ולא יהיו כאן לא איומים ולא מלחמות ואפילו לא בצורת. ומצד שני, היא מלווה באזהרה, שאם לא נהיה עמלים בתורה ולא נקיים את כל מצוותיה, אזי הארץ תקיא אותנו מכאן.

 

הבה נגדיר את הדברים בשפה עכשווית: התורה, שהיא הוכחת הבעלות היחידה שיש לנו על הארץ, מסבירה לכל המסיתים, כי תלמידי הישיבות המשתדלים להגות בתורה יומם ולילה ולשמור את כל מצוותיה, הם לא פרטיזנים. הם התורמים יותר מכל אחד אחר לביטחון ולשגשוג הכלכלי. ככל שירבו תלמידי הישיבות, ייטב לכולנו- חרדים וחילוניים כאחד.

 

השיבה למקורות היא התשובה היהודית היחידה לטענת זכות השיבה של הפלשתינים.

 

זאת כל ההסברה על רגל אחת.

 

חג הסברה שמח.

 

[עפ"י יתד נאמן]