יום אחד הוא הריח אש מסביב לקרית ספר, ורואה שהאש מתקרבת ליישוב!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד