כשחכם בן ציון אבא שאול הגיע לקבלן לוודא שהכל בסדר!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד