איך יכול להיות שביום הרביעי של חנוכה 2 אנשים יוכלו להדליק באותה חנוכיה? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ג'

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר