אדם שנוסע ברכבת לכמה ימים, האם עליו להדליק נרות חנוכה ברכבת? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ב' (חלק 3)

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר