מתי גם לדעת השו"ע כל אחד מבני הבית יוכל להדליק? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ב' (חלק 2)

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר