איך יכול להיות שאדם הדליק נרות בברכה, ומתברר שהוא צריך להדליק שוב? | שו"ע סימן תרע"א סעיף ב' (חלק 1)

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר