על האדם להיות זהיר מאוד במצוות נר חנוכה! | שו"ע סימן תרע"א סעיף א'

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר