חידה: אדם שמגלה בשבת שיש בכיסו כסף, טלפון וכו' מה יעשה? | שו"ע סימן רס"ו סעיף יב

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני טלטול ברשות הרבים