חידה: יהודי שעלה על הרכבת לפני שבת ויורד מהרכבת בשבת, ויש על גבו תיק, מה דינו? | שו"ע סימן רס"ו סעיף י-יא

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני טלטול ברשות הרבים