חידה: האם מותר להשיב אבידה בשבת? | שו"ע סימן רס"ו סעיף י'-יא'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני טלטול ברשות הרבים