חידה: היכן מצינו שאדם שובר חתיכות זכוכית ודבר זה מותר בשבת| שו"ע סימן רס"ו סעיף ט'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני טלטול ברשות הרבים