חידה: היכן מצינו הלכה שאסור לאדם להגביה את ולו ברחוב? | שו"ע סימן רס"ו סעיף ב'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני דין מחמר