מתי מותר לאדם להוליך כסף עך גבי הבהמה, ומתי עדי לגוי? | שו"ע סימן רס"ו סעיף א'

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת