חידה: מה הקשר בין שעון שבת להדלקת נרות? | שו"ע סימן רס"ה סעיף ד' (שעון שבת)

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני גרם כיבוי