איך יכול להיות שאדם לא יברך ביום השני "שהחיינו"? | שו"ע סימן תר"ע סעיף ג' חלק 2

הלכות חנוכה – הלכות אונן בחנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר