מה הדין של אבל בשנת אבלותו, האם מותר לו ללכת למסיבות חנוכה? | שו"ע סימן תר"ע סעיף ג' חלק 1

הלכות חנוכה – הלכות אבלות בחנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר