איך יכול להיות שני אנשים יושבים ולפניהם בשר, אחד חייב, והשני לא חייב? | שו"ע סימן תר"ע סעיף ב'

הלכות חנוכה – בעניני ימי החנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר