איפה מצאנו שאישה יושבת ביום חול במשרד, ואסור לה לעבוד כחצי שעה? | שו"ע סימן תר"ע סעיף א' חלק 2

הלכות חנוכה – בעניני הדלקת נרות חנוכה – עם הרב יונה פיינהנדלר