אמר לי החפץ חיים: תורה ללא גמילות חסדית לא שווה כלום!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד