"מה נאכל היום, אין לי אוכל לתת לך, מה יהיה? "

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד