"היה תקלה שלא קרתה שנים, ולכן הם העבירו את הרכבת למסילה הזו!"

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד