"קמתי בבוקר וראיתי שאם אני אקח את הפראק אמא תתעורר!" חסד עושים קודם כל בבית!!!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד