פראק, זה בגדי עבודה, שבת אני לא עובד!

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד