הפאזל שלי…

גם משה רבינו לא הבין…

החלוקה המוזרה הזאת…

וַיְדַבֵּר ה' אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן לֵאמֹר: אִישׁ עַל דִּגְלוֹ בְאֹתֹת לְבֵית אֲבֹתָם יַחֲנוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל …

למה, שואל הוא את אלוקים?

לשם מה ההפרדה הזאת?

איש על דגלו 'לבית אבותם…'

מדוע לא להניח להם לחיות יחד בערבוביא…?

מדוע לפלג את העם כבר בתחילת דרכו…?

וכך מובא במדרש (במדבר רבה פרשה ב) בשעה שאמר הקב"ה למשה עשה אותם דגלים כמו שנתאוו התחיל משה מיצר אמר עכשיו עתידה המחלוקת להינתן בין השבטים אם אני אומר לשבטו של יהודה שישרה במזרח והוא אומר אי אפשי אלא בדרום וכן ראובן וכן אפרים וכן כל שבט ושבט מה אני עושה?

תופעה מוכרת, לא כך?!

הבה ונראה את תשובת האלוקים שלא איחרה מלבוא…

אמר לו הקב"ה: משה, מה איכפת לך? אין צריכין לך! מעצמן הן מכירין דירתן, צַוואה יש בידן מיעקב אביהם היאך לשרות בדגלים ואיני מחדש עליהם.

כמו שטענו אותו והקיפו את מיטתו כך יקיפו את המשכן…

ואם עשיתם וטענתם את מיטתי כשם שצוויתי אתכם האלוקים עתיד להשרות אתכם דגלים…

אכן, החלוקה היא עוד מימי יעקב אבינו, חלוקה זו אינה המצאה חדשה הניתנת לדור המדבר, ובכך משיב אלוקים למשה רבינו, הסר דאגה מלבך… הם לא יריבו הם יודעים בדיוק את מיקומם… מיקומו של כל שבט ושבט.

אולם על כך נִתּמַה…

לשם מה יעקב אבינו עשה זאת? האם זה מה שעוד היה חסר לו? האם יעקב לא ראה את ההשלכות הקשות מחיבוב בן זה או אחר? האם הספיק הוא חלילה לשכוח את 'וישראל אהב את יוסף מכל בניו כי בן זקונים הוא לו…'? שכן אף כעת מחלק הוא במיקומם של האחים / השבטים, פוטר הוא את יוסף מלשאת את מיטתו וכן את לוי בהיותם עתידים לאחוז בארון הקודש ולפיכך אינו ראוי שישאו ארונו של מת…

הייתכן?

נדמה כי ביסודה של חלוקה זו טמונה משמעות אחרת… אין בה חלילה וחס מן הגזענות… אין בה חלילה וחס הבדלים חיצוניים, הבדלים חסרי משמעות בעליל…

אולם יש בה את יסוד היסודות בבנייתו של עם…

נתבונן קמעא…

קח בידך שעון, שעון יקר ממותג שלא היה מבייש אדם נכבד לענוד שעון זה על ידו…, קח את השעון בשמאלך… ובעזרת מברג דק הסר את מכסהו… והתחל לפרק את השעון לגורמים… בזהירות… שאף חלק לא ישבר או יעלם חלילה…

ומשתגמור… הניחהו לפניך בשקית צרורה…

האם תוכל לומר כי הינך אוחז בידך שעון? שעון יוקרתי? או שמא אינך אוחז אלא אוסף חלקיקים ורכיבים של  שעון לשעבר???

השעון אינו שעון אלא אם כן כל חלקיו אף הקטן שבהם עומד במקומו המיועד לו… ובעזרתו, בעזרת כל המנגנון יחדיו השעון יפעל את פעולתו…

לוּ תוציא רק דבר קטן אחד מתוך השעון… שוב השעון יהווה שאלה הלכתית בדיני מוקצה בשבת…

כך הם עם ישראל…

עם ישראל מורכב מחלקיקים דקים וקטנים… לכל שבט יש את ייעודו המיוחד רק לו… כל שבט ושבט מבני ישראל הינו חלקיק מתוך הפאזל העולמי… מתוך העם כולו… עם ישראל…

על כל שבט לתת את תכונותיו המיועדות אך ורק לו… על מנת שבסופו של דבר כל השבטים יחדיו יחברו לאגודה אחת… לפאזל אחד גדול ומושלם!

אם כל אחד לא ייתן את חלקו במילוי הפאזל…

הפאזל יישאר חסר…

אף אדם לא ילך למסגר תמונה העשויה מחלקים קטנים המרהיבה ביופייה אם יחסר לו חלק אחד מתוכה…

ולשם כך מבקש יעקב אבינו מבניו טרם פטירתו…

לאחר שברכתי כל אחד מכם, לאחר שחידדנו יחדיו את יכולותיכם הבלעדיות לכל אחד ואחד מכם… עלי לומר לכם כיצד תשאו את מיטתי…

אין בכך משום פגיעה בכבודו של האחר, אין בכך משום יצירת קנאה ותחרות בין האחים, אדרבא, יש בכך משום יצירת שלימות מוחלטת בעם כולו…

כעת כשכל אחד אוחז במקומו, מראה הוא בכך את נתינת כל כוחותיו לשלמות העצמית שלו ולשלמותו של העם כולו…

שכן אם לא יאחז במקומו… הפאזל לא יהיה מושלם… לעולם…

לפיכך…

הכר נא את כוחך המיוחד לך… ורק לך…

אין לך מה לרעות בשדות אחרים, זה לא רלוונטי לגביך…

כשתדע זאת…

שוב אין קנאה, שנאה ותחרות…

שוב יהא רק רצון למילוי כוחך הרוחני ולהביא לשלמות העם כולו.

 

אם אתה אוהב 'צימוקים' לחץ על קישור זה >>>