ואז התגלה הסוד, שכל אחד שם מים… ומה שהיה זה חבית גדולה של… מים

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד