הגיע מלאך מהשמים והמלאך תקע 30 תקיעות! האם יצאתי לידי חובה?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד