"נכנסתי לחדר, פתאום אני שומעת אותך אומרת לי: לכי מכאן, לכי מכאן…"

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד