למה הגנן התקשר ל-15 בנינים בכדי להציע את עצמו אם הוא מסודר בעבודה?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד