למה קראו לאיש: רבי אברהם החצי? הוא לא היה קמצן, אז למה?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד