מה הבדל בין השיחה על חודש אלול הזו לשיחה של שנה שעברה שמסר החפץ חיים?

הרב שלום יכנס בסיפור קצר ומיוחד