חידה: איך יכול להיות שניקח כלי בשבת ונניח על שולחן ונעבור איסור? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ה סעיף ג-1

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני ביטול כלי מהיכנו