חידה: היכן מצינו שאדם הדליק בפמוט, פעם קיים מצוה ופעם עבר איסור? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ה סעיף א-ב

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בהלכות שבת בעניני פתילות ושמנים