חידה: האם במקום נרות שבת מותר להדליק נרות חשמל? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ד סעיף ו-י

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני פתילות ושמנים