חידה: מה הקשר בין הלכות בשר וחלב לבין הלכות שבת והדלקת נרות? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ד סעיף ג-ד

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני פתילות ושמנים