חידה: האם יכול אדם להיכנס לבית בחדר אחד יעשה מלאכה ובחדר שני לא? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ד סעיף א-ב

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני פתילות ושמנים