חידה: איפה יש מקרה שאסור לאדם להגיד "רצה" בברכת המזון? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ג סעיף טז-יז

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני הדלקת נרות לשבת