חידה: אדם הגיע לעיר ושם מקבלים שבת מוקדם, מה דינו? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ג סעיף יג-יד

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני הדלקת נרות לשבת