חידה: היכן מצינו שאישה לא קבלה שבת, ואילו הבעל כן, והאישה נגררת אחרי בעלה? | שו"ע סימן רס"ג סעיף יב

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני הדלקת נרות לשבת