חידה: האישה קבלה שבת בהדלקת נרות, כיצד יכולה לכבות את הגפרור? | הלכות שבת שו"ע סימן רס"ג סעיף י-יא

הלכות שבת - עם הרב יונה פיינהנדלר

הרב יונה פיינהנדלר בעניני הדלקת נרות לשבת