חידה: איך יכול להיות שבאמצע סעודת שבת האישה קמה ומברכת להדליק נר של שבת? | שו"ע סימן רס"ג סעיף ה

חידה: איך יכול להיות שבאמצע סעודת שבת האישה קמה ומברכת להדליק נר של שבת? בוא נראה אתכם יודעים…


הלכות שבת – בעניני הדלקת נרות לשבת – עם הרב יונה פיינהנדלר