הלכות שבת – בעניני הדלקת נרות לשבת – עם הרב יונה פיינהנדלר

חידה: היכן מצינו על אדם ששכח משהו והוא קיבל קנס לכל ימי חייו? בוא נראה אתכם יודעים…

שו"ע סימן רס"ג סעיף א-ב

חידה: היכן מצינו על אדם ששכח משהו והוא קיבל קנס לכל ימי חייו?
בוא נראה אתכם יודעים…